Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

AGENCJA INTERAKTYWNA AWEO.PL – ŁUCZAK, MAZUR SPÓŁKA JAWNA otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-30-236/13-00
Projekt pt.: „Implementacja systemu B2B dla automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firma – AGENCJA INTERAKTYWNA AWEO.PL – ŁUCZAK, MAZUR Sp. j., a jej partnerami.”.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.01.2015
Adres: ul. Św. Marcin 49 61-806 Poznań Tel. 661 940 270 NIP: 778 147 09 73

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wdrożony system B2B, który zautomatyzuje następujące procesy biznesowe realizowane przez Wnioskodawcę z partnerami ujętymi w dokumentacji aplikacyjnej: 1. Kontrolowania Pozycjonowanych Stron WWW, 2. Harmonogramowania Zleceń, 3. Kontroli Rozliczeń. Nowy system B2B stanowić będzie całościowy zestaw rozwiązań dedykowanych, spełniających wszystkie potrzeby firmy AGENCJA INTERAKTYWNA AWEO.PL – ŁUCZAK, MAZUR Sp. j. oraz jego Partnerów w zakresie wzajemnej komunikacji oraz w odniesieniu do realizowanych procesów biznesowych. W skład systemu B2B będą wchodzić m.in. efektywne rozwiązania, spełniające wymagania dla branży, w której działa Wnioskodawca oraz jego partnerzy. Innowacyjny system B2B, będący przedmiotem projektu, spowoduje automatyzację wymiany informacji pomiędzy Wnioskodawcą, a podmiotami współpracującymi. Dzięki zastosowanym modułom zagwarantowana będzie m.in. synchronizacja danych między systemami partnerów, obsługa EDI oraz usprawnienie procesu kontrolowania pozycjonowanych stron www, harmonogramowania zleceń i kontroli rozliczeń. Cztero-etapowy projekt zakończy się 31.01.2015 r.
Wartość projektu: 815 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 570 500,00 PLN
Zasięg projektu: międzynarodowy
Rynek docelowy: Polska, Irlandia Północna

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.